DİĞER ÜRÜNLER

Sayfala:

BLUE DOWN

Blue Down, pH düşürücü, kireç çözücü ve aynı zamanda yayıcı yapıştırıcı özelliği taşıyan etkili bir üründür.

İlaçlama ve gübrelemeden maksimum faydanın sağlanması için ilaçlama suyuna öncelikle Blue Down yeterli dozda karıştırılmalıdır.

Blue Down, ilaçlama , gübreleme suyunun sıvı yüzey gerilimini azaltır. Bu sayede ilaçların , gübrelerin ve gelişim düzenleyicilerin bitkinin yaprak yüzeyine daha iyi yayılmasını kaplamasını sağlar.

Blue Down, özellikle Ph’I yüksek ilaçlama sularına karıştırılarak suyun ph sını ilacın, bitki besleme ürünlerinin ve gelişim düzenleyicilerinin istediği ph değerine düşürmekte kullanılır.

Blue Down, yayıcı yapıştırıcı özelliğinden dolayı yaprağa uygulamalarda ilaçların , bitki besleme ürünlerinin ve gelişim düzenleyicilerinin yaprak yüzeyinde kalmasını sağlar.

Blue Down, aynı zamanda bir kireç çözücüdür. İlaçlama suyunda ki kreci alınabilir kalsiyum’a çevirir.

Blue Down, ilaçlama aletlerinde kireç kökenli memelerindeki tıkanmaları giderir.

SC - 55

SC - 55, Toprak sıkışıklığını önlemek veya var olan sıkışmayı çözmek için üretilmiş mükemmel bir doğal toprak düzenleyicidir.

SC - 55, %100 doğaldır. Hindistan cevizi ve palm yapından üretilmiştir.

SC - 55, Kimyasal toksisitesi olmayan, biyolojik olarak (%96-99) parçalanabilen mükemmel bir formülizasyona sahiptir.

SC - 55, Toprağa uygulandığında suyun dikine hareketi ile sıkışmış toprağın derinliklerine doğru hareket ederek kapilar boşlukların hacimlerinin artmasını sağlar ve sert tabakaları parçalar.

SC - 55, Başta toprak sıkışması, kaymak tabakası oluşumu, göllenme gibi sorunların çözümünde tek adrestir.

SC - 55, Yılın her döneminde uygulanabilir. İlkbahar ve son bahar uygulamaları çok daha uygundur. Homojen biçimde toprağa pulverize edilerek uygulanır. Uygulama esnasında toprağın tavlı olması ve sonrasında 30 gün içerisinde yağışın veya sulamanın olması etkin sonuçlar alınması açısından gereklidir.

SC - 55, Her türlü bitki besleme ürünüleri (hümik, fulvik asitler, damla sulama gübreleri,…) , Bitki koruma ürünleri (herbisit, pestisit, …) ile birlikte güvenle kullanılabilir.

SC - 55, Toprakta dikine hareket ettiği için topraktan uygulanan bitki besleme ürünlerinin toprağa daha iyi penetre edebilmesi için birlikte güvenle kullanılır.

SMART

İlaçlama ve gübrelemeden maksimum faydanın sağlanması için ilaçlama suyuna öncelikle SMART yeterli dozda karıştırılmalıdır.

SMART, ilaçlama , gübreleme suyunun sıvı yüzey gerilimini azaltır. Bu sayede ilaçların , gübrelerin ve gelişim düzenleyicilerin bitkinin yaprak yüzeyine daha iyi yayılmasını kaplamasını sağlar.

SMART, birlikte kullanıldığı ilacın gübrenin bitkinin tüylü, mumlu veya yapışkan bölgelerine sızmasına ve tamamen yayılmasına yardımcı olur. Böylece yapraklar üzerinde ilaçlanmamış satıh kalmaz ve ilaçlamadan daha iyi sonuç alınır.

SMART, yağmur,yağmurlama sulama,aşırı çiğ vs.yüzünden yaprak yüzeyinden yıkanmaya dayanıklıdır. Bu sayede tekrarlanan ilaçlama maliyeti engellenir.

SMART, yaprağa uygulamalarda ilaçların , bitki besleme ürünlerinin ve gelişim düzenleyicilerinin yaprak yüzeyinde kalmasını sağlar.

SMART, yaprak yüzeyini iyi kapladığı için oluşabilecek mercek etkisinin önüne geçilir.

SMART, ilaçlama suyunu köpürtmez.

SOFTER-SC

SOFTER-SC, Toprak sıkışıklığını önlemek veya var olan sıkışmayı çözmek için üretilmiş mükemmel bir doğal toprak düzenleyicidir.

SOFTER-SC, %100 doğaldır. Hindistan cevizi ve palm yapından üretilmiştir.

SOFTER-SC, Kimyasal toksisitesi olmayan, biyolojik olarak (%96-99) parçalanabilen mükemmel bir formülizasyona sahiptir.

SOFTER-SC, Toprağa uygulandığında suyun dikine hareketi ile sıkışmış toprağın derinliklerine doğru hareket ederek kapilar boşlukların hacimlerinin artmasını sağlar ve sert tabakaları parçalar.

SOFTER-SC, Başta toprak sıkışması, kaymak tabakası oluşumu, göllenme gibi sorunların çözümünde tek adrestir.

SOFTER-SC, Yılın her döneminde uygulanabilir. İlkbahar ve son bahar uygulamaları çok daha uygundur. Homojen biçimde toprağa pulverize edilerek uygulanır.

Uygulama esnasında toprağın tavlı olması ve sonrasında 30 gün içerisinde yağışın veya sulamanın olması etkin sonuçlar alınması açısından gereklidir.

SOFTER-SC, Her türlü bitki besleme ürünüleri (hümik, fulvik asitler, damla sulama gübreleri,…) , Bitki koruma ürünleri (herbisit, pestisit, …) ile birlikte güvenle kullanılabilir.

SOFTER-SC, Toprakta dikine hareket ettiği için topraktan uygulanan bitki besleme ürünlerinin toprağa daha iyi penetre edebilmesi için birlikte güvenle kullanılır.

ARCHER

TOPRAKTA TUZ ÖNLEYİCİSİ, TUZ DÜŞÜRÜCÜ

Toprakların doğal yapısından,uzun süre tarımsal faaliyetlerden,sulama suyundan,kullanılan bitki besin elementlerinden v.b gibi nedenlerden dolayıdır ki zamanla toprakta tuz (sodyum) problemleri başkar.

Tuzluluk sorunu toprak yüzeyinde beyaz tuz kristallerinin gözükmesiyle max. düzeye ulaşır.

Aşırı tuz sorunu ise tarımsal üretimi tehdit eden en büyük etkenlerdendir.

ARCHER, tuzluluk sorunu olan topraklarda tuz giderici veya toprak düzenleyici olarak kullanılır.

Tuzluluk ile (sodyum) mücadele etmenin en iyi yolu, sodyum elementinin kalsiyum elementi ile yer değiştirilereki,sodyumun serbest kalması ve nihayet aşağıya doğru hareket ederek toprak yüzeyinden uzaklaşmasıdır.

ARCHER'da bulunan polihidroksikarboksilik asitler en iyi değişim taşıyıcılarıdır ve tuzlu topraklar için mükemmel bir toprak düzenleyicidir.

  •  
  •  
  • 1
  •  
  •